Polityka Prywatności GRUPY INFOR PL

O Polityce Prywatności

Grupa INFOR PL to grupa zrzeszająca podmioty świadczące profesjonalne usługi dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych, urzędników, samorządowców i specjalistów innych branż oraz oprogramowania i aplikacji biznesowych dla najbardziej wymagających.

W skład Grupy INFOR PL wchodzą:


Grupa INFOR PL przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.


Niniejsza Polityka Prywatności Grupy INFOR PL ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:


Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres Państwa danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej Państwo korzystają. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

Abyś skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze serwisy, będą musieli Państwo się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy o login i hasło, jakiego będą Państwo używać na do logowania się. Po zalogowaniu udostępniamy Państwu możliwość wpisania dodatkowych danych dotyczących Państwa.

Niektóre funkcjonalności i usługi nie wymagają logowania, niemniej jednak dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu formularzy rejestracyjnych (np. webinaria, szkolenia).

Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (zob. Polityka Cookies GRUPY INFOR PL).

Klienci i przetwarzanie danych osobowych

§ 1. Administrator

W zależności od tego, z jakiej usługi Państwo korzystają i która ze spółek wchodzących w skład Grupy INFOR PL jest odpowiedzialna za dostarczanie lub dystrybucję tej usługi, Administratorem Państwa danych osobowych będzie inna spółka z Grupy INFOR PL. Pozyskując Państwa dane Administrator za każdym razem poinformuje dokładnie w klauzuli informacyjnej o swojej tożsamości.

§ 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym, razem gdy Administrator będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformuje Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Dotyczące Państwa dane Administrator może zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisach, których jest operatorem. Państwa dane osobowe Administrator może również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane w operowanych przez niego serwisach lub w dziale Masz pytanie? Skontaktuj się z nami niniejszej Polityki Prywatności.

Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Administratora między innymi w następujących celach:

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Administratora.

§ 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora udostępniane pozostałym spółkom działającym w ramach Grupy INFOR PL, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych jako podmiotu zrzeszonego w ramach grupy przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 pkt 19) RODO, do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych podmiotów powiązanych w ramach Grupy INFOR PL.

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub tego będą żądać, Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, w tym swoim kontrahentom (których aktualna lista znajduje się zawsze w przekazywanej Państwu klauzuli informacyjnej) oraz pozostałym Administratorom działającym w ramach Grupy INFOR PL (w celu świadczenia przez nich usług na Państwa rzecz, zgodnie z Państwa żądaniem).

§ 4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Państwu Administrator. Administrator każdorazowo poinformuj Państwa w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Administratorowi danych osobowych.

Państwa dane osobowe jako Klienta Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Marketing i przetwarzanie danych osobowych

§ 1. Administrator

Państwa dane mogą być wykorzystywane przez spółki z Grupy INFOR PL w ramach modelu współadministrowania danymi. Oznacza to, że będziemy wspólnie podejmować decyzje o tym, jak z nimi postępować, a więc będziemy – my, czyli wszystkie spółki wyszczególnione na wstępie niniejszej Polityki Prywatności – Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez nas działalności marketingowej.

Jeżeli pozyskiwane przez nas dane osobowe będą podlegać przetwarzaniu w ramach współadministrowania danych, poinformujemy Państwa o tym wyraźnie w klauzuli informacyjnej.

§ 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez Współadministratorów z Grupy INFOR PL.

Dotyczące Państwa dane możemy zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w naszych serwisach oraz za pośrednictwem plików „cookies” zbieranych przez nasz serwis (zob. Polityka Cookies GRUPY INFOR PL). Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do nas wykorzystując dane kontaktowe podane w naszych serwisach lub w dziale Masz pytanie? Skontaktuj się z nami niniejszej Polityki Prywatności.

Państwa dane będą wykorzystywane w następujących celach:

Państwa dane będą wykorzystywane przez nas:

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu lub w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych baz danych.

§ 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub tego będą żądać, możemy udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, w tym naszym kontrahentom (których aktualna lista znajduje się tutaj).

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

§ 4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji.

Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, niezależnie od tego czy przetwarzania dokonuje Administrator czy Współadministratorzy, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

Mają Państwo również prawo do uzyskania wyciągu z umowy współadministrowania danymi, jaka została zawarta pomiędzy spółkami Grupy INFOR PL.

By skorzystać z wyżej wymienionych praw lub uzyskać stosowny wyciąg z umowy współadministrowania danymi prosimy o kontakt (zob. Masz pytanie? Skontaktuj się z nami).


Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Ponieważ Administratorzy tworzą grupę przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 pkt 19) RODO, Administratorzy zadecydowali o wyznaczeniu jednego Inspektora Ochrony Danych. Oznacza to, że fizycznie Inspektorem Ochrony Danych każdego z Administratorów jest to jedna osoba, opiekująca się wszystkimi spółkami z Grupy INFOR PL.

Działając jako Współadministratorzy, spółki z Grupy INFOR PL wyznaczyły punkt kontaktowy jakim jest Inspektor Ochrony Danych INFOR PL Spółka Akcyjna.


Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez konkretnego Administratora lub przetwarzania Państwa danych przez Współadministratorów z Grupy INFOR PL, prosimy o kontakt:


Inspektor Ochrony Danych

Grupa INFOR PL

ul. Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

@

iod@infor.pl


Oczywiście mogą Państwo również kontaktować się z Administratorem swoich danych osobiście, za pośrednictwem adresu e-mail Biura Obsługi Klienta: bok@infor.pl lub na adres korespondencyjny Administratora (z dopiskiem „Dane osobowe”).